Server ที่ให้บริการ

Server ที่ให้บริการของเรานั้น เป็น Server ที่สั่งตรงมาจาก DELL พร้อม RAID Card ทำให้เครื่อง Server มีความเสถียร พร้อมกับ Switch ของ CISCO ที่คอยดูแลจัดการด้าน Network ให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา

รายละเอียดของ Server ที่ให้บริการอยู่