ข้อมูล Traffic Network ของ Server ที่ให้บริการ

รายละเอียดข้อมูล Traffic Network ของ Server ที่เราให้บริการ โดยดึงค่าจาก Switch หลักของเรามาแสดง

ข้อมูลของ DELL PowerEdge 860 :: Intel Xeon Quad Core X3210 (2.13GHz, L2 2x4MB), RAM 4GB, RAID Controller

สถานะโฮสติ้งรายวัน

รายวัน (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 5นาที)

สถานะโฮสติ้งรายสัปดาห์

รายสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 30นาที)

สถานะโฮสติ้งรายเดือน

รายเดือน (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 2ชม.)

สถานะโฮสติ้งรายปี

รายปี (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 1วัน)

กลับไปหน้า รายการ Server ทั้งหมด