ขอใบเสนอราคา

  • ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา
  • เลือกโฮสติ้ง Plan ที่ต้องการ
  • เลือกโดเมนที่ต้องการ
  • เลือกใช้บริการแบบ บุคคลธรรมดา (ฟรีโดเมนและลด1เดือน)
  • เลือกใช้บริการแบบ นิติบุคคล สามารถ หัก ณ ที่จ่าย ได้ 3% (ฟรีโดเมนและลด1เดือน) +ค่าธรรมเนียม 100 บาท (เช่นราคารวม BSD-3 เป็น 2,200 บาท สำหรับนิติบุคคลจะเป็น 2,300 บาท ทำหัก ณ ที่จ่ายจากยอด 2,300 บาท)
  • โปรดกรอกชื่อและที่ตั้งบริษัท เพื่อออกใบเสนอราคา
  • ช่อง "ความต้องการอื่นๆ" เช่นให้ติดต่อกลับหรือสอบถามเพิ่มเติม
  • กด "ขอใบเสนอราคา"
  • ใบเสนอราคาเป็นระบบอัตโนมัติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
ต้องการใช้บริการ
จำนวน ปี
Hosting โฮสติ้งที่ต้องการใช้งาน
โดเมน
E-mail
เบอร์โทร
ใบเสนอราคาออกในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล
ที่อยู่บริษัท
ความต้องการอื่นๆ
พบเว็บเราจากที่ไหน
พิมพ์ ก ลงในช่องเพื่อป้องกัน Spam