การชำระเงิน

การชำระค่าบริการ หากเป็นบริษัท สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ (เป็นค่าบริการ) โดยจะข้อมูลไปให้ก่อนทำจ่ายนะครับ หลังจากทำจ่ายแล้วจะจัดส่งใบเสร็จ และสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการหัก ณ ที่จ่าย ครับ, สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการหัก ณ ที่ จ่าย 3% มีราคาพิเศษ!
บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เอกลักษณ์ กำจร (Ekkaluck Kamjorn)
 • กสิกรไทย
 • กสิกรไทย
 • 0802707959
 • ออมทรัพย์
 • ดาวคะนอง
 • กรุงเทพ
 • กรุงเทพ
 • 9090052870
 • สะสมทรัพย์
 • เซนทรัลปิ่นเกล้า
 • กรุงไทย
 • กรุงไทย
 • 0290013216
 • ออมทรัพย์
 • ถนนสุขสวัสดิ์
 • กรุงศรีอยุธยา
 • กรุงศรีอยุธยา
 • 4941180529
 • ออมทรัพย์
 • เซนทรัลปิ่นเกล้า
 • ไทยพาณิชย์
 • ไทยพาณิชย์
 • 2642333293
 • ออมทรัพย์
 • เซนทรัลปิ่นเกล้า

แจ้งการชำระเงิน

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วครับ
ชื่อโดเมน
จำนวนเงินที่ชำระ
วัน/เวลา ที่ชำระเงิน
บัญชีที่ชำระเงิน
โดยคุณ
โทรศัพท์
E-Mail
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
พิมพ์ ก ลงในช่อง (ป้องกัน Spam)