ข้อมูล Traffic Network ของ Server ที่ให้บริการ

รายละเอียดข้อมูล Traffic Network ของ Server ที่เราให้บริการ โดยดึงค่าจาก Switch หลักของเรามาแสดง

ข้อมูลของ HP Proliant DL120 G7 :: Intel Xeon E3-1220v2 (3.1GHz, L2 8M), RAM 8GB

สถานะโฮสติ้งรายวัน

รายวัน (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 5นาที)

สถานะโฮสติ้งรายสัปดาห์

รายสัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 30นาที)

สถานะโฮสติ้งรายเดือน

รายเดือน (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 2ชม.)

สถานะโฮสติ้งรายปี

รายปี (ค่าเฉลี่ยของทุกๆ 1วัน)

กลับไปหน้า รายการ Server ทั้งหมด