คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

การย้ายโดเมนเข้า-ออก และการต่ออายุ

การย้ายโดเมนเข้ามาใช้บริการกับไทยชัวร์โฮส


- ระบบเดียวกัน แจ้งย้าย Reseller ID (แจ้งชื่อโดเมนให้ทางเราตรวจสอบ)
- ต่างระบบ ให้ขอ Auth Code (EPP Code) และ Unlock Domain มาให้เรียบร้อย และ E-Mail ใน Profile โดเมนต้องเป็นของทางลูกค้าเพื่อ confirm

การย้ายโดเมนออก


- ระบบเดียวกัน แจ้งย้าย Reseller ID (สอบถามจากผู้ให้บริการรายใหม่)
- ต่างระบบ แจ้งทางเรา Unlock Domain และส่ง Auth Code (EPP Code) ไปยัง E-Mail ใน Profile โดเมน

การย้ายโดเมนเข้า-ออก และควรดำเนินการก่อนหมดอายุ 1 อาทิตย์การต่ออายุ


- สำหรับลูกค้านิติบุคคล หากเลยกำหนดโดเมนหมดอายุ และประสงค์ต่ออายุทางเราจะดำเนินการให้ก่อน สามารถทำจ่ายตามหลังได้
- สำหรับลูกค้าชั้นดี มีโดเมนอยู่กับเราหลายโดเมน และไม่ผิดนัดชำระเงิน หากเลยกำหนดโดเมนหมดอายุ และประสงค์ต่ออายุ ทางเราจะดำเนินการให้ก่อน และสามารถโอนเงินมาภายหลังได้
- สำหรับลูกค้าทั่วไป มีโดเมนอยู่กับเราเป็นปีแรก และมีโดเมนเดียว หากต้องการต่ออายุ ต้องดำเนินการชำระเงินมาก่อนหมดอายุเท่านั้น หากเลย 30 วันหลังจากหมดอายุ ทางเราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือโดเมนหลุดจากความครอบครอง (อ่านรายละเอียดวัฏจักรโดเมน)

แต่ก่อนทางเราก็ต่ออายุให้ก่อนแต่เกิดเจอลูกค้าปากบอกว่าเดียวจ่ายๆ เลยเป็นเดือนสองเดือนยังไม่ชำระ ภาระค่าต่ออายุตกอยู่กับทางเราครับ ตรงนี้เลยขอสงวนสิทธิ์ ต้องชำระเงินเข้ามาก่อนเท่านั้นครับ สำหรับลูกค้าชั้นดีและนิติบุคคล เราต่อให้ก่อนเหมือนเดิมครับหากชำระเงินไม่ทัน


ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...