คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

Domain Life Cycle (วัฏจักรโดเมน)

โดเมนเนม Domain การจดหรือต่ออายุ ขั้นต่ำจะมีระยะเวลา 1 ปี โดยมี domain life cycle ดังนี้
domain life cycle

หมายถึง
โดเมนหลังจากหมดอายุ 0-30 วัน ยังสามารถต่ออายุได้
หลังจากหมดอายุไป 31-60 วัน โดมนจะเข้าอยู่ในช่วง Redemption สามารถต่ออายุได้แต่มีค่าใช้จ่าย 120$ + ค่าต่ออายุ 1 ปี
หลังจากหมดอายุไป 61-65 วัน โดเมนจะไม่สามารถต่ออายุได้ จะเข้าอยู่ในช่วง Hold และ Delete
หลังจากหมดอายุไป 65 วัน โดเมนอาจจะกลับมาว่าง หรือโดนคนอื่นจดไป

ฉะนั้นเมื่อโดเมนหมดอายุให้รีบดำเนินการต่อภายใน 30 วันหลังจากหมดอายุนะครับ เพื่อกันปัญหาโดเมนหลุดจากความครอบครอง

ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...