ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

ช่วยนี้ server โดน flood,DDOS เข้ามาถี่ จึงทำการ ปรับปรุงระบบ

ทางไทยชัวร์โฮส ปรับปรุงระบบเพื่อลดปัญหาจากการโดน flood,DDOS ลง
เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...