ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

อัพเดทเรียบร้อยแล้ว กับปัญหาช่องโหว่ heartbeat บน OpenSSL

ทางไทยชัวร์โฮสได้อัพเดท Server เพื่อปิดปัญหาช่องโหว่ heartbeat บน OpenSSL เรียบร้อยแล้ว


รายละเอียด
http://www.openssl.org/news/secadv_20140407.txt

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...