ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

เพิ่ม Server และ ข้อมูลด้าน Network

ทางเราได้ทำการเพิ่ม Server เข้าไปเพื่อเพิ่มการให้บริการ
พร้อมกับ Update ข้อมูลของ Server และ Network

ลูกค้าสามารถดูได้จาก

http://thaisurehost.com/server.php
และ
http://thaisurehost.com/network.php

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...