ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

Update ระบบ FreeBSD ทุกตัว พร้อมทั้งเพิ่ม PHP5.3 ให้สามารถใช้ควบคู่กับ PHP5.2

ข้อมูล Versions ของ Software ต่างๆ เช่น
Apache 2.2.23
phpMyAdmin: 3.5.4
Roundcube 0.8.4
PHP5.2.17 (cli)
PHP5.3.19 (cgi)

----------------------------
ส่วนการใช้งาน PHP ทั้ง 2 Versions หากต้องการใช้งาน PHP5.2 ก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมใช้งานไปปกติ ส่วน PHP5.3 นั้นให้สร้าง Folder แยกออกมา แล้วสร้างไฟล์ .htaccess

.htaccess

ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก htaccess.txt เป็น .htaccess

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...

Contact Us

  • SOFTLAKE COMPANY LIMITED
  • 084-004-2253
  • info@thaisurehost.com
  • Add Friend
  • IP ของคุณ : 3.236.112.70