ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

ปัญหา E-Mail ลูกค้าถูกนำไปใช้ทำ Spam เนื่องจาก Password ที่ใช้ไม่ปลอดภัย

สวัสดีครับ
ปัญหาที่พบบ่อยคือ E-Mail ของลูกค้า ถูกนำไปใช้ ทำ Spam Mail โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ แต่พบ E-Mail ขยะ return อยู่เต็ม Mailbox ปัญหาคือ Password ที่ลูกค้าใช้ตั้งนั้น ง่ายต่อการเดา หรือสุ่ม เช่น abc123 , 1234 , 123456 , 123456789 ,info,support, ฯลฯ เป็นต้น เมื่อ Robot ที่สแกนหา E-Mail ทำการสุ่มแล้วเข้าได้ E-Mail ของท่านจะถูก ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้งาน ส่ง Spam ออกจาก Account จำนวนมาก ทางแก้ไขปัญหา คือ ตั้ง Password ที่ยากต่อการเดาหรือสุ่ม


สำหรับ Windows อ่านวิธีการเปลี่ยน Password ที่นี้
สำหรับ FreeBSD อ่านวิธีการเปลี่ยน Password ที่นี้

หากทางเราตรวจพบว่า E-Mail ของท่านทำ Spam ส่งออกจำนวนมาก ทางเราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน Password เพื่อหยุด Spam โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบครับ (ท่านสามารถเปลี่ยน Password กลับได้เองครับ)

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...