ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

ระบบของเราพร้อม รองรับ DNS Flag Day วันที่ 1 ก.พ. 2562

ระบบของทางเราพร้อมรองรับ DNS Flag Day ในวันที่ 1 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้แล้ว


refer:
จากข่าว THNIC แนะทุกหน่วยงานตรวจสอบ DNS เตรียมพร้อมรับมือ DNS Flag Day

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...