ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

เปิดให้บริการ Hosting แบบ Non-Open Source

ในปัจจุบัน ระบบต่างๆที่ให้บริการบนเว็บไซต์ มีมากมาย และบางส่วนก็เป็น Open Source ที่สามารถมาหามาใช้งาน โดยการติดตั้ง เช่น Joomla, WordPress, Drupal, Magento และอื่นๆ จากความสะดวกสบายของ Open Source ก็นำมาซึ่งปัญหา หลายๆประการ เช่น ผู้ใช้งานไม่ทำการ Update Patch จำเป็นตามที่มีการประกาศออกมา ไม่ระวังเรื่องการตั้งค่า Permission
ทำให้เว็บไซต์ที่ใช่งาน Open Source พบปัญหากับการโดนโจมตีในแบบต่างๆ ทั้งจากการขโมยข้อมูล นำไปใช้ส่งเมลล์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ เป็นต้น
ทางไทยชัวร์โฮส มีบริการที่รองรับการใช้งาน Open Source อยู่แล้ว Hosting PHP7.2


แต่จากปัญหาข้างต้น ไทยชัวร์โฮส จึงเปิดให้บริการ พิเศษ สำหรับ ผู้ใช้บริการที่ พัฒนา ระบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง หรือใช้ Software Package (Software แบบซื้อ) โดยไม่อนุญาต ให้ใช้ Open Source ทุกกรณี หากตรวจพบจะหยุดการให้บริการ และไม่ดำเนินการย้ายให้ เนื่องจากเลือกการใช้งานผิดประเภท และจะคืนเงินส่วนต่างตามการใช้งานให้ทั้งหมด


ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งาน บริการดังกล่าว สามารถเลือกใช้งานได้ที่ Hosting Non-Open Sourceขอบคุณครับ

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...