ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

บริการ SSL https ฟรี จาก Let´s Encrypt สำหรับทุก Package

ให้บริการCertificate SSL https ฟรี จาก Let ´ s Encrypt
โดยระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติ ทุก 60 วัน

ให้บริการสำหรับ ทุกPackage ยกเว้น Windows
สำหรับผู้ติดตั้งไม่เป็นสามารถแจ้งให้ทางเรา Setup และ rewrite http to https ให้ได้ครับ

ดูรายละเอียดได้จาก letsencrypt.org
อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...