ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

อัพเดทระบบ OpenSSL / PHP / Apache

วันนี้มีการอัพเดท ระบบ ของ Server โดยมีการอัพเดทดังนี้นะครับ

1. OpenSSL เป็น version 1.0.1t เนื่องจากมีการอัพเดท Patch ด้าน Security เข้ามา
2. Apache เป็น Version 2.4.20
3. PHP5.5 เป็น 5.5.35
4. PHP5.6 เป็น 5.6.21
5. Exim 4.87

หากท่านใดมีปัญหา ตัวเว็บหลังจากอัพเดท ให้ติดต่อมาทางเรา
เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ ในการเปลี่ยน Version

ขอบคุณครับ

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...