ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

เปลี่ยนการเข้าใช้งาน DirectAdmin โดยให้ใช้งานผ่าน SSL

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
เราจึงทำการเปลี่ยนให้ใช้งาน DirectAdmin แบบ https


อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...