ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทางเรา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางเรา ทั้ง บริการ โปรโมชั่น รวมทัั้งอัพเดทระบบ สามารถตรวจสอบดูได้ที่นี้

CVE-2014-6271, CVE-2014-7169 อัพเดทเพื่อแก้ไขช่องโหว่ bash แล้ว

มีการตรวจพบช่องโหว่ของ bash shell ที่มีความเสี่ยงต่อระบบสูง

"Updating : bash-4.1.2-15.el6_5.1.x86_64"

ทางไทยชัวร์โฮส ได้ทำการอัพเดทเพื่อป้องกันช่องโหว่ นี้เรียบร้อยแล้ว


เพิ่มเติม refer : https://access.redhat.com/articles/1200223

อ่านข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี้...