คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

ต้องป้องกัน Spam ใน E-mail (SpamAssassin)

SpamAssassin ช่วยป้องกัน Spam ได้ในระดับ
E-Mail ที่ต้องการใช้งาน ระบบป้องกัน Spam ให้เข้าไปที่ Control Panel แล้วทำการเปิดการใช้งาน (1)

พร้อมกับตั้งค่าให้ E-Mail ของโดเมนท่านได้ทันที โดยสามารถตั้งการตรวจจับที่เข้มข้น หรือผ่อนปรนได้
โดยใส่เลข score กำหนด ค่ามาตราฐานควรจะอยู่ประมาณ 5
หากใส่เลขมาก จะทำให้ Mail ที่ เป็น Spam เข้ามาได้เยอะ
แต่หากใส่เลขน้อย จะทำให้เมลล์ปกติอาจถูกมองว่าเป็น Spam
การปรับค่า score นั้น ควรดูปรับดูหลายๆรอบ ว่าเมลล์งานไปติด SPAM บ้างหรือไม่ ถ้าติด ก็ให้ปรับ Score เพิ่ม
การปรับค่าไม่มีเลขตายตัว ว่าต้องใส่เลขอะไร
เงื่อนไขอื่นๆ เช่น ถ้า Score เยอะมากถึงระดับนึงให้ลบเมลล์ทิ้งเลยก็ได้ หรือแค่เปลี่ยน Subject

ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...