คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

การใช้งาน Email บน Mac

การตั้งค่า E-mail บนเครื่อง Mac นะครับ สำหรับ Host FreeBSD
ตัวอย่างนะครับ
Email: aaa@bbb.com
Password:123


เข้า Mail > Preferences


Email Address : กรอก Email เต็มรูปแบบ (aaa@bbb.com)
Full Name: ชื่อที่จะถูกส่งออกพร้อมEmail
Incoming Mail Server: ชื่อโดเมน (bbb.com)
User Name: กรอก Email เต็มรูปแบบ (aaa@bbb.com)
Password: กรอก Password (123)
กด Server Settings..


เลือก Advanced
โดยเลือก Use default ports
ช่อง Authentication ให้เลือก Password
ช่อง Username ให้ใส่ email เต็ม (aaa@bbb.com)
และช่อง Password ให้ใส่ Password ของ email (123)

ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...