คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

เปิดใช้งานระบบ Anti SPAM

การเปิดใช้งาน anti spam บน FreeBSD มีทั้ง SpamAssassin และ filter
โดยการทำงานคือ ตัว SpamAssassin จะทำการตรวจสอบ E-mail และให้คะแนน (คะแนนยิ่งมากแสดงว่ามีความเสี่ยงจะเป็น SPAM) โดยมีหลักการหลายๆอย่างประกอบกันเช่น E-Mail มาจาก mail server ต้นทางที่ติด backlist หรือ greylist ลักษณะข้อความมี คำต้องห้าม หรือไม่ เป็นต้น

เมื่อให้คะแนน E-Mail แล้ว Filter จะทำหน้าที่กรอก Message โดยใช้คะแนนจาก SpamAssassin เป็นเกณฑ์
เรากำหนดให้ E-Mail ต้อองสงสัย เปลี่ยน Subject และย้าย Folder เก็บได้ โดยทั้งหมดทำผ่าน DirectAdmin ได้ดังนี้

ป้องกัน spam
เลือกที่ Spamassassin Setup

SpamAssassin การตั้งค่า
ปรับสถานะให้เป็น enabled

where do you want the spam to go?
- กำหนดว่า E-Mail ที่ถูกระบุว่ามีโอกาสเป็น Spam จะจัดการอย่างไร (จากภาพเรากำหนดให้ย้าย spam ไปอยู่ใน spam folder)

What score threshold do you wish to use?
- กำหนดคะแนน เลขยิ่งน้อยยิ่งมีการกรองที่ดีขึ้น แต่ก็แรกกลับการที่ E-Mail ปกติอาจจะหลงเข้าไปใน List ด้วย

Would you like to delete high scoring spam?
- ลบ E-Mail ที่มีคะแนนตามที่กำหนดไปเลย หรือจะไม่ทำอะไร ดีตรง E-Mail จะได้รับ Spam น้อยลง แต่มีโอกาสที่ E-Mail ปกติจะถูกลบ แนะนำให้เลือก No, เพราะเมลล์ที่เป็น SPAM จะเข้าไปอยู่ใน Spam Folder

Do you wish to rewrite the subject of a spam email?
- สั่งให้เปลี่ยน Subject E-Mail

How should the spam be delivered?
- ทำอย่างไรกับเมลล์ที่มีคะแนนตามกำหนด แนะนำให้เลือกเป็น Use Attachments. เพราะจะทำให้เมลล์ต้องสงสัยอยู่ในรูปของไฟล์ เวลาเราเปิดดู หากเป็น virus เราจะไม่ได้รับโดยตรง เพราะต้อง Download ก่อน

Email Blacklist
- ตั้ง E-mail ที่อันตรายไว้เลย

Email Whitelist
- ตั้ง E-Mail ที่ปลอดภัยไว้เลย ทำให้เมลล์ไม่ถูกคำนวณคะแนน


เมื่อเมลล์ที่ได้คะแนนในเกณฑ์ จะถูกเปลี่ยน Subject จะถูกย้ายมาอยู่ใน Folder spam เราสามารถดูได้ว่าทำไมเมลล์นี้เป็น Spam หากไม่ใช่ E-Mail Spam จริงๆ ก็สามารถ Download E-Mail มาดูได้

ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...