คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

ตั้ง Forward mail บน Windows Server

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการ Forward Mail เพราะใน ระบบ Mx-Controller เองในหน้าจอ Add mail จะมีให้ตั้ง forward หากท่านตั้ง Forward ตรงนั้น จะทำให้ E-mail forward ไปยัง E-mail ที่ระบุบ แต่.. E-mail จะถูกลบออกจาก inbox ของเราไปด้วย

ตัวอย่าง : เราใช้ E-mail a@test.com แล้วตั้ง forward บน Mx-Controller ไป b@test.com E-mail จะถูก forward ไป b@test.com แต่ E-mail ต้นฉบับใน inbox ของ a@test.com จะถูกลบทิ้ง..

ทำให้บางท่านที่ต้องการให้ระบบเก็บ E-mail ไว้ทั้งสองที่ เกิดปัญหาในการใช้งาน
เราจึงนำเสนออีกวิธีในการทำ forward mail แบบไม่ลบ E-mail ต้นฉบับ โดยต้องทำผ่าน Webmail มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

การตั้ง forward mail

1. เลือกที่ Setting
2. หลังจากเลือก Setting ให้เลือก Server Rules
3. ติ๊กถูก ในช่อง Enable


การตั้ง forward mail

1. เลือก Forward

การตั้ง forward mail

1. ประเภท E-mail ที่ต้องการให้ทำตาม Rules ให้เลือก All ไว้
2. เงื่อนไขเมื่อ E-mail ตรงกับ Rules ที่กำหนด ให้ดำเนินการอย่างไร จะเลือก Forward อยู่แล้ว
3. ใส่ E-mail ปลายทางที่ต้องการ Forward ไป
4. กด Add เพื่อเพิ่ม Rule นี้เข้าไปในระบบ

การตั้ง forward mail

1. Rule ที่เรา Add จะเรียงอยู่ในตำแหน่งนี้ หากต้องการแก้ไข ให้กด ตรงนี้
2. หากกดแก้ไขจะเจอหน้าจอแบบนี้เพื่อแก้ไข Rule ที่เรากำหนดไป
*เพียงเท่านี้ระบบก็จะทำการ Forward รวมทั้ง เก็บไว้ใน Inbox ของ Account เริ่มต้นด้วย

ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...