คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม และ คำตอบ การใช้งาน โฮสติ้ง โดเมน และการสั่งซื้อ และข้อกำหนดต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้ว

เรียกข้อมูลจาก MySQL ออกมาดูแล้วเป็น ????????

การติดต่อกับ MySQL หลายครั้งจะประสบปัญหาการ insert,select ได้ข้อมูลแบบอ่านไม่ได้
อาจเกิดจากปัญหาหลายอย่างทั้งการย้าย Database ที่มีมาตราฐาน language แตกต่างกัน
การแก้ไข ให้ลองแก้ไข config ของเว็บเอง เช่น หากท่านมีไฟล์ที่ไว้ใช้ include เพื่อติดต่อ DB ที่หน้าทุกหน้าต้องเรียกใช้ไฟล์นี้ให้ท่านเพิ่มไปว่า

mysql_connect("localhost" , $USER, $PASSWORD);
mysql_query("SET NAMES tis620");

สำหรับการใช้ภาษาไทยแบบ tis-620
แต่ถ้าให้เหมาะกับการเขียนเว็บยุคใหม่ที่ใช้ UTF-8 เป็นหลัก ก็ให้ท่านใช้

หากท่านมีไฟล์ที่ไว้ใช้ include เพื่อติดต่อ DB เช่น config.php ที่หน้าทุกหน้าต้องเรียกใช้ไฟล์นี้ให้ท่านเพิ่มไปว่า

mysql_connect("localhost" , $USER, $PASSWORD);
mysql_query("SET NAMES utf8");

หากไม่สามารถแก้ไขได้ ท่านสามารถติดต่อกับเราโดยตรงเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขข้อมูลให้อ่านได้ครับ

ดู FAQ ทั้งหมดได้ที่นี้...